Förflyttning

 

 

Förflyttning

 

Förflyttningn handlar om att skapa förutsättningar för lyckade förbättrings och förändringsprogram.

Strategi, struktur och kultur är tre perspektiv som belyses för lyckade förflyttningar.

 

Agizio bistår er i design, facilitering och ledning av förflyttning.

Copyright 2013 Agizio© All Rights Reserved